Τρείς Ιεράρχες Εικόνα Λεπτομέρειες

Τρείς Ιεράρχες Εικόνα
50,00€

Οι Τρεις Ιεράρχες, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Βασίλειος ο Μέγας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εορτάζουν σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτος. Ξεχώρισαν για το έργο την δράση και τον μεγάλο πνευματικό πλούτο που προσέφεραν, γι αυτό και αναδείχθηκαν Πατέρες και Μέγιστοι Φωστήρες της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος την περίοδο του 4ου αιώνα μ.Χ. ήταν Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, επηρέασε ανά τα χρόνια με το έργο του, στην Τριαδική Θεολογία.

Ο Άγιος Βασίλειος υπήρξε επίσκοπος της Καισαρείας, η δράση και το έργο του στο χώρο των γραμμάτων και της θρησκείας ήταν τεράστια , γι αυτό και ονομάστηκε αλλιώς και ως πατέρας της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Ιωάννης Ο Χρυσόστομος, υπήρξε και αυτός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το έργο του αφορούσε κυρίως την φιλανθρωπία, θεωρούνταν επίσης και ο χαρισματικότερος ρήτορας της εποχής του.