Κομποσκοίνια Αγίου Όρους

Κομποσκοίνια Αγίου Όρους

 Τα κομποσκοίνια από το Άγιον Όρος είναι μία ευλογία από έναν Άγιο τόπο. Σε κάθε κόμπο επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέγοντας τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Για τα κομποσκοίνια, αναφέρεται η ιστορία ενός μονάχου που σκέφθηκε να κάνει απλούς κόμπους σε ένα σκοινί και να το χρησιμοποιεί στον καθημερινό «κανόνα» της προσευχής του.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.